Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000

osoba, narození
Tetiva Vlastimil, 15. 11. 1951