Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

klíčové slovo
abstrakce