Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

instituce, obec, adresa
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín), Dům umění, nám. Tomáše G. Masaryka 2570