Emil Cimbura: Návraty, Obrazy z posledních sedmi let

instituce, obec, adresa
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _