Grafické techniky I.: Litografie

osoba, narození
Michal Rastislav, 9. 6. 1936
Minář Emil, 2. 12. 1931