Kamila Ženatá: Barva Color Colour Farbe Couleur Colore Цвет Farba

termín: 2002/10/08 - 2002/10/27
instituce: Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží
typ výstavy: autorská

poznámka:
na vernisáži představena nová kniha Kamily Ženaté: Kamila neni doma