Minisalon

osoba, narození
Skalník Joska, 23. 3. 1948