Chava Pressburger a Vera Schwarcz: V zahradě vzpomínek / In the Garden of Memory

termín: 2004/06/10 - 2004/07/09
instituce: Galerie Pecka
typ výstavy: kolektivní