Optická příroda / Optical Nature

termín: 2006/10/26 - 2006/11/18
instituce: Galerie kritiků
typ výstavy: kolektivní