LINO, Český linoryt ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová a výsledky Mezinárodních sympozií linorytu na Klenové 2001-2004

instituce, obec, adresa
Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice), Husova 61, dříve: B. Staška 265
Muzeum Chodska, Domažlice (Domažlice), Chodské náměstí 96