Chaplin Resident Fighter

termín: 2006/11/28 - 2007/02/11
instituce: Centrum pro současné umění Futura
typ výstavy: kolektivní

poznámka:


Motto: Je „občanský bojovník" poslání, nebo jedna z možných rolí současného umělce?

Projekt Chaplin Resident Fighter, je pokusem o pochopení postavení umělce ve společnosti. Název výstavy metaforicky odráží varianty výkladů, jakými lze o roli umělce vůbec hovořit. Postava Ch. Chaplina sama o sobě zmíněný diskurs reprezentuje a jeho jméno, jako pojem případně nahrazuje výraz umělec, stejně jako internacionální angličtina spojení „občanský bojovník" odkazuje na nejzávažnější možnou roli umělce ve veřejném prostoru.

Jakkoliv by to mohlo být možné, iniciátorům (J. David, J.Kadlec, M. Salák) nejde o tradiční prezentaci prací umělců v rámci určité tvůrčí paralely. Nejedná se o mapování zdejší, současné scény a nejde ani o kvalitativní přehlídku, toho co by mělo být považováno za nejzajímavější, nejpřínosnější apod. ChRF je spíše otázkou, než odpovědí. Táže se umělců, jak se cítí být ztotožnění se svou úlohou v rámci české society. Táže se ale i společnosti jaké umělce vnímá, chce respektovat a čemu a proč nerozumí. Zajímá se společnost o své umělce? A zajímají se umělci o svou společnost?

Je otázkou, na kolik je ChRF projektem výstavním a nakolik diskusním. V tomto ohledu je obtížné jeho finální vyznění předjímat, ale vzhledem k svrchu zmíněným cílům je to iniciátorům jedno. Jde totiž především o otevření prostoru pro diskusi, diskusi, která předchází zahájení výstavy a která nemá konec se skončením výstavy.

Autoři projektu ze všech již proběhlých diskusí vyselektovali modelové věty a tyto věty dali všem osloveným v šanc, stejně jako umělci dávají v šanc kontextům, které již jsou, nebo se teprve stanou jejich součástí. Mohou se k nim připojit, mohou je negovat, nemusí nic a mohou vše...

Vzhledem ke zmíněnému kontextu je obtížné uvádět nějaký výčet jmen umělců, kteří se výstavy zúčastní. Akce se týká všech a součástí projektu je každý, kdo se k němu nějak vyjádří. Samozřejmě, že protagonisté takzvaného „umění ve veřejném prostoru" jako David Černý, Kateřina Šedá, Tamara Moyzes nebo skupiny Guma Guar, Podebal, Kamera skura, či Rafani patří mezi ty, jejichž tvorba se zmíněného tématu bezprostředně týká, ale omezit se na prezentaci projevu těchto osobností by bylo pouhou afirmací vágního přístupu, kterým se projevuje většina skupinových výstav na jakékoliv a o to více na sociálně politické téma. Výčet zúčastněných by na tomto místě byl stejnou chybou.

Umělec reprezentuje proměnnou položku v rovnici na výpočet úrovně kultury a společnosti. Úroveň kultury odpovídá tomu, jaké má společnost umělce, úroveň společnosti je odrazem toho, jakou mají umělci kulturu…a úroveň umělce je podmíněná kulturností společnosti…

(http://www.futuraproject.cz)