Soumrak úsvitu: Přelom 19. a 20. století v českém umění ze sbírek AJG

termín: 2006/11/02 - 2006/12/10
instituce: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
typ výstavy: kolektivní