Dívčí portréty Leo Schwarce

termín: 1972/09/20
instituce: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
typ výstavy: autorská