České umění 1945/1975

termín: 1979/04/28 - 1979/09/30
instituce: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
zámecká jízdárna