Tendence

termín: 1965/10
instituce: Prácheňské muzeum
typ výstavy: kolektivní