Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů

osoba, narození
Čubrda Zdeněk, 9. 7. 1949