Milan Dobeš

osoba, narození
Dobeš Milan, 29. 7. 1929