You made me a monster

termín: 2006/04/26 - 2006/05/07
instituce: Pinakothek der Moderne
typ výstavy: kolektivní