Súčasný československý umelecký šperk

termín: 1983/08/04 - 1983/09/04
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
typ výstavy: kolektivní