Historismus na Moravě

instituce, obec, adresa
Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc), Wurmova 13