Umelecká beseda slovenská: Z tvorby 1997

osoba, narození
Antal Eduard, 18. 5. 1929
Antalová Elvíra, 21. 10. 1924
Baník Teodor, 28. 11. 1929
Bartko Ondrej, 15. 7. 1926
Bilčík Viktor, 16. 8. 1938
Blašková Jana,
Bobota Štefan, 29. 8. 1942
Brezina Slavomír, 28. 7. 1944
Bubán Štefan, 29. 7. 1932
Cvengrošová Ľudmila, 17. 6. 1937
Drugda Marian, 7. 4. 1945
Ferenčík Jozef, 8. 8. 1935
Füköová Mária, 12. 9. 1936
Fulierová Kveta, 26. 2. 1932
Galko Anton, 16. 4. 1928
Galková Anna, 2. 2. 1929
Gender Otto, 28. 10. 1950
Golasová Nina, 27. 6. 1947
Goliáš Andrej, 10. 3. 1937
Harangozó Stanislav, 19. 11. 1946
Herényiová Soňa, 6. 10. 1953
Homolová Iveta,
Horecký Zdeno, 27. 11. 1930
Chorvátová Helena,
Chrástek František, 1. 10. 1925
Chrenková Ľudmila, 7. 4. 1940
Insitoris Vladimiír,
Kaiser Jozef,
Klimčák Mikuláš, 16. 11. 1921
Kolčák Ignác, 16. 5. 1931
Kolčáková Běla, 27. 9. 1937
Koller Július, 28. 5. 1939
Kozáček Ivan,
Krátký Vladimír (Vlado),
Lauko Juraj mladší, 25. 9. 1920
Mazúrová Elena,
Pajdlhauser Ambróz, 7. 12. 1927
Pápay Dezider, 19. 2. 1921
Pohorelec František, 2. 1. 1949
Poláková Anna, 30. 9. 1934
Porubčin Jozef, 20. 4. 1950
Porubovičová Anna, 16. 11. 1947
Semanco Emil, 1953
Smažil Antonín, 22. 11. 1923
Smolák Andrej, 10. 7. 1953
Snopek Ladislav, 10. 12. 1919
Šulc Radimír,
Šúpola Vladislav,
Thiry Karol, 26. 10. 1937
Turoň Julius, 25. 11. 1949
Tvrdoň Milan, 29. 3. 1945
Uhel Jaroslav, 18. 1. 1954
Veľká Jarmila, 27. 3. 1953
Zacharová Dana (Daniela), 21. 6. 1947
Žitňák Marek,