Výstava Antonína Hudečka

termín: 1957 - 1958
instituce: Krajská galerie kraje Gottwaldov
typ výstavy: autorská