5. Festival komorní grafiky 99

osoba, narození
Blabolilová Marie, 4. 3. 1948
Hašková Eva, 4. 1. 1946
Klápště Jaroslav, 7. 8. 1923
Pileček Jindřich, 26. 2. 1944
Šerých Jaroslav, 27. 2. 1928
Tesař Vladimír, 20. 10. 1924