Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 1994

osoba, narození
Armutidis Nikos, 14. 3. 1953
Bethmann Karl-Heinz, 3. 5. 1959
Lhotský Zdeněk, 8. 8. 1956
Lípa Libor, 12. 9. 1963
Milkov Stefan, 9. 3. 1955
Štreit Jindřich, 5. 9. 1946