W. Schwab: Lidumor aneb Má játra beze smyslu

termín: 2006/01/16
instituce: Divadlo Komedie
typ výstavy: divadelní představení