Krajina a prostor

termín: 1998/06/24 - 1998/07/19
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
na kytaru zahraje Jan Matěj Rak