Danuta Binderová: Kresby

osoba, narození
Valoch Jiří, 6. 9. 1946