Jiří Beránek

termín: 2003/06/26 - 2003/08/17
instituce: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
typ výstavy: autorská

poznámka:
-
Jiří Beránek patří ke generaci, která nastupovala v první polovině sedmdesátých let. Brzy se stal jednou z nejvýraznějších osobností našeho sochařství. V jeho tvorbě se prosazuje expresivní vyjádření, monumentální cítění a smysl pro jasné uspořádání skladby. Autor se soustřeďuje hlavně na práci se dřevem. V ní spojuje dokonale ovládané řemeslo se ztvárněním představ vycházejících z pozorování přírody a pochopení procesů, které v ní neustále probíhají. Dosahuje napětí v neustálém prorůstání vnitřního a vnějšího prostoru. Své objekty a instalace, směřující k abstrakci, citlivě zasazuje do zvoleného prostředí. Do jeho díla se promítá hluboké pochopení různých uměleckých epoch. Jiří Beránek přirozeně navázal na odkaz minulých generací, ale přitom vychází především z přímého poznání současné skutečnosti. Jeho důrazný sochařský rukopis silně působí i na některé osobnosti mladší generace. Na této výstavě se sochař představuje instalcí, která se volně skládá z opracovaných kmenů, zachovávajících do určité míry přírodní tvary. Ve spojení s různým prostředím se proměňuje její kompozice a také její význam. V souvislosti se složitými osudy budov Sovových mlýnů symbolizuje jakési rozhraní mezi jistotou a nejistotou. Vyjadřuje autorův citlivý vztah k prostoru. Jeho tvorba je neustále živá, protože v nových přístupech reaguje na rozvíjející se vztahy, závislé v plynutí času na nejrůznějších okolnostech.
museumkampa.cz