Christer Strömholm

osoba, narození
Strömholm Christer, 22. 7. 1918