František Burian: Konzumní sbratření - síla vábení

osoba, narození
Burian František, 23. 10. 1948