Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971: Výstava k 50. výročí KSČ

klíčové slovo
grafika
malba
plastika