Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971: Výstava k 50. výročí KSČ

instituce, obec, adresa
Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc), Wurmova 13