Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971: Výstava k 50. výročí KSČ

osoba, narození
Hynek Zdeněk, 16. 11. 1922