Fotografie ze sbírky dr. Rudolfa Weisse

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Ateliér Josefa Sudka
termín: 2005/11/30 - 2005/12/30
doba konání (katalog): 2005/11/30 - 2005/12/30
doba konání (pozvánka): 2005/11/30 - 2005/12/30

poznámka:
Fotografie ze sbírky Dr. Rudolfa Weisse
1.12. – 30. 12. 2005

Už na první pohled to vyznívá jako fikce: Ve fotografické sbírce Moravské galerie v Brně byla při inventuře depozitáře v roce 2003 objevena složka s pěti negativy. Na všech byly vyfotografováni muži rozdílného věku a podoby. Na štítku nalepeném na starých hnědých deskách stálo jediné jméno „Dr. Rudolf Weiss“.

V dubnu 2005 se negativy dostaly na stůl konzervátorů Moravské galerie, kteří měli konstatovat jejich technický stav a posléze je předat ke katalogizaci. Konzervátor zhotovil jejich kontaktní kopie. Ke svému překvapení zjistil, že všichni vyfotografovaní mají totožnou vadu zraku odborně zvanou strabismus (lidově ji nazýváme šilhání).

Zjistilo se, že jde o negativy portrétů významných osobností českého moderního umění Františka Kupky, Aloise Bílka, Antonína Procházky, Josefa Sudka a Aléna Diviše.

Jelikož negativy od sebe vzdalují odlišné roky vzniku, různé fotografické ateliéry i jistá nesourodost zobrazených osob, dá se téměř s jistotou vyloučit, že by šlo o jakousi „hru na šilhání“ provozovanou výhradně okruhem moderních umělců. Navíc na všech známých pozitivech, roztroušených po několika českých sbírkách, na příznaky strabismu nenarazíme.

Proč moderní umělci skrývali své zrakové vady? Nakolik bylo odlišné jejich vidění? Mohlo odlišné vidění ovlivnit jejich uměleckou tvorbu? Nejde o příliš přehlížený fenomén? A neměli bychom začít přepisovat teorie o hledání nového obrazu reality v 1. polovině 20. století?

Tato výstava poprvé prezentuje kontaktní kopie všech negativů. Doplněna je malou publikací, v níž se některými z výše uvedených otázek zabýváme.

Ve skutečnosti jsme si Dr. Rudolf Weisse a jeho sbírku vymysleli. To však nic neubírá na závažnosti vyřčených otázek. Stále je možné ptát se, zda nejsme zajatci jakési monokultury vidění, která nám v chaosu smyslů zaručuje alespoň základní porozumění způsobům, jak umělci (a nejen ti) nakládají se světem. Strabismus postihuje každého třicátého člověka. A to je jen jedna z odchylek, kterými může být lidský zrak vybaven.

Jiří Ptáček – Pavel Ryška

Fotografie ze sbírky dr. Rudolfa Weisse

osoba   narození
Ryška Pavel   16. 4. 1974    
Weiss Rudolf        

Fotografie ze sbírky dr. Rudolfa Weisse

instituce, obec, adresa
Ateliér Josefa Sudka, Praha, Újezd 30

Fotografie ze sbírky dr. Rudolfa Weisse

osoba   narození
Ptáček Jiří   22. 11. 1975    

Fotografie ze sbírky dr. Rudolfa Weisse

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Fotografie ze sbírky Dr. Rudolfa Weisse
  2005   Fotografie ze sbírky Dr. Rudolfa Weisse
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Fotografie ze sbírky dr. Rudolfa Weisse / Photograps from the collection of Dr. Rudolf Weiss
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  2005/12/15   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění