Jiří Anderle: Obraz, kresby, grafika 1956 - 1997

termín: 1997/06/05 - 1997/07/06
instituce: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
typ výstavy: autorská

poznámka:
hudba na klavír - Zuzana Vaníčková