Yasue Maetake: Chaste anonymity

termín: 2002/12/19 - 2003/01/22
instituce: Galerie mladých
typ výstavy: autorská