Współczesne szkło w Czechosłowacji

termín: 1963/05
instituce: Muzeum Śląskie
typ výstavy: kolektivní