6. bienále užité grafiky Brno 1974 (dokument)   katalog kolektivní, 1974, Moravská galerie v Brně
 
V. bienále užité grafiky Brno 1972 (dokument)   katalog kolektivní, 1972, Moravská galerie v Brně
 
2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (dokument)   katalog kolektivní, 1966, Svaz československých výtvarných umělců
 
České umění 20. století (dokument)   katalog kolektivní, 1985, Moravská galerie v Brně
 
Užité umění 70/80 (dokument)   katalog kolektivní, 1980, Moravská galerie v Brně
 
Česká secese (dokument)   katalog kolektivní, 1966, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)
 
Přírůstky českého moderního umění (dokument)   katalog kolektivní, 1968, Moravská galerie v Brně
 
Obraz 69 (dokument)   katalog kolektivní, 1969, Moravská galerie v Brně
 
Obraz 67 (dokument)   katalog kolektivní, 1967, Moravská galerie v Brně
 
Secese, meziválečné užité umění (dokument)   katalog kolektivní, 1986, Moravská galerie v Brně
 
Okamžik: Aktuální fotografie 2 (dokument)   katalog kolektivní, 1987, Moravská galerie v Brně
 
Aktuální fotografie (dokument)   katalog kolektivní, 1982, Moravská galerie v Brně
 
České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně (dokument)   katalog kolektivní, 1977, Moravská galerie v Brně
 
Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie (dokument)   katalog kolektivní, 1989, Moravská galerie v Brně
 
České sociální umění dvacátých let (dokument)   katalog kolektivní, 1971, Moravská galerie v Brně
 
Rozprava o reliefu (dokument)   kniha, 1958, Nakladatelství československých výtvarných umělců
 
Zpěvy anglických havířů (dokument)   kniha, 1956, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)
 
Moravský šperk (dokument)   katalog kolektivní, 1987, Moravská galerie v Brně
 
Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985 (dokument)   katalog autorský, 1985, Moravská galerie v Brně
 
Über die moderne Art zu leben (dokument)   katalog kolektivní, 1977, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum)
 
Jiří Vlach: Medaile, plakety, plastiky a kresby (dokument)   katalog autorský, 1983, Moravská galerie v Brně
 
Improvisation offset (dokument)   soubor pohlednic, 1991, Revue K
 
Radek Kratina: Variabily (dokument)   katalog autorský, 1989,
 
Vladimír Židlický: Fotografie (dokument)   katalog autorský, 1985, Moravská galerie v Brně
 
Josef Sudek (dokument)   katalog autorský, 1976, Moravská galerie v Brně
 
Jaroslav Šerých: Ilustrační tvorba (dokument)   katalog autorský, 1979, Moravská galerie v Brně
 
Sylva Lacinová: Sochy (dokument)   katalog autorský, 1983, Moravská galerie v Brně, knihovna
 
Jiří Drlík: Šperky (dokument)   katalog autorský, 1984, Moravská galerie v Brně
 
Bohdan Lacina: Malířská tvorba 1945 - 1971 (dokument)   katalog autorský, 1973,
 
Vincenc Makovský (dokument)   katalog autorský, 1970,
 
Alfred Justitz 1879-1934 (dokument)   katalog autorský, 1982, Moravská galerie v Brně
 
Marie Filippovová: Grafika 1980-1985 (dokument)   katalog autorský, 1985, Moravská galerie v Brně
 
Alena Kroupová: Keramika (dokument)   katalog autorský, 1987, Moravská galerie v Brně
 
Básně (dokument)   kniha, 1948, Václav Petr
 
Horst Lerche (dokument)   katalog autorský, 1978, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum)
 
Pinocchiova dobrodružství (dokument)   kniha, 1988, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež
 
Medvídek Pú (dokument)   kniha, 1988, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež
 
Surrealismus v diskusi (dokument)   antologie/sborník, 1934,
 
Keramika Heleny Johnové (dokument)   katalog autorský, 1981, Moravská galerie v Brně
 
Jaroslav Král (1883-1942): Obrazy a kresby (dokument)   katalog autorský, 1989, Moravská galerie v Brně
 
Táto, sežeň štěně (dokument)   kniha, 1963, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p.
 
Dětství a chlapectví na Podřipsku (dokument)   kniha, 1940, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s.
 
Hodina modrých slonů (dokument)   kniha, 1981, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež
 
Miloš Axman: Komorní plastika a kresba (dokument)   katalog autorský, 1976, Moravská galerie v Brně
 
Paysage abvec pendules (dokument)   kniha, 1990, Revue K
 
Au jour ďhier (dokument)   kniha, 1990, Revue K
 
Kresby Jana Štursy (dokument)   katalog autorský, 1975, Moravská galerie v Brně
 
Na pospas aneb Přísloví pro kočku (dokument)   kniha, 1947, Umělecká beseda
 
Cogitata (dokument)   kniha, 1989, Revue K
 
Opere postume del signor A. (dokument)   kniha, 1990, Revue K