Nové slovenské maliarstvo (dokument)   kniha, 1944, Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety
 
Sylva Lacinová (dokument)   antologie/sborník, 1996, Moravská galerie v Brně
 
Miroslav Štolfa (dokument)   kniha, 1997, Moravská galerie v Brně
 
Zasloužilý umělec Vilém Reichmann (dokument)   kniha, 1988, Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna
 
Litografie a ofset (dokument)   kniha, 1948, Pražské nakladatelství Václava Poláčka
 
Filozofie a politika kýče (dokument)   kniha, 2007, Galerie Ztichlá klika
 
Architektonika a protoarchitektura (dokument)   kniha, 2009, Galerie Ztichlá klika
 
Výtvarní umělci dneška II (dokument)   kniha, 1986, Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna
 
K teorii plastičnosti (dokument)   kniha, 2011, Galerie Ztichlá klika
 
Tělo, věc a skutečnost v umění šedesátých a sedmdesátých let (dokument)   kniha, 2010, Galerie Ztichlá klika
 
O věčné moudrosti (dokument)   kniha, 1937, Na hlubinu
 
Utěšitel nejlepší (dokument)   kniha, 1932, Na hlubinu
 
Zavátý život (dokument)   kniha, 1976, Státní pedagogické nakladatelství, n.p.
 
Lovci jeskynních medvědů (dokument)   kniha, 1976, Státní pedagogické nakladatelství, n.p.
 
Z hlubin pravěku (dokument)   kniha, 1971, Státní pedagogické nakladatelství, n.p.
 
8 smrtelných hříchů (dokument)   kniha, 1990, Panorama, nakladatelství a vydavatelství
 
U pravěkých lovců (dokument)   kniha, 1971, Státní pedagogické nakladatelství, n.p.
 
Výtvarná pozostalosť Milana Th. Mitrovského (dokument)   kniha, 1943, Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety
 
Dokonalý duchovní život (dokument)   kniha, 1935, Na hlubinu
 
Tajemství Mariino (dokument)   kniha, 1947, Dominikánská edice Krystal
 
Tajemství Mariino (dokument)   kniha, 1936, Na hlubinu
 
Na křižovatce nekonečna (dokument)   kniha, 1974, Orbis
 
Plazma, čtvrté skupenství hmoty (dokument)   kniha, 1974, Orbis
 
Základy psychologie (dokument)   kniha, 1973, Orbis
 
Čeština za školou (dokument)   kniha, 1974, Orbis
 
Psychologie osobnosti (dokument)   kniha, 1973, Orbis
 
Plačící strom (dokument)   kniha, 1965, Státní pedagogické nakladatelství, n.p.
 
Biologická časovaná bomba (dokument)   kniha, 1970, Orbis
 
Zavátý život (dokument)   kniha, 1971, Státní pedagogické nakladatelství, n.p.
 
Rytíř naděje (dokument)   kniha, 1951, Družstevní práce
 
Zánik antiky (dokument)   kniha, 1972, Státní pedagogické nakladatelství, n.p.
 
Islám: Ideál a skutečnost (dokument)   kniha, 1990, Panorama, nakladatelství a vydavatelství
 
Prehistorie světa (dokument)   kniha, 1973, Orbis
 
Ztracený svět (dokument)   kniha, 1972, Státní pedagogické nakladatelství, n.p.
 
U snědeného krámu (dokument)   kniha, 1948, Topičova edice
 
Příspěvky k dějinám starožitného města Počátek (dokument)   antologie/sborník, 1936, Městské muzeum
 
Příspěvky k dějinám starožitného města Počátek (dokument)   antologie/sborník, 1932, Městské muzeum
 
Otokar Březina a město Počátky (dokument)   antologie/sborník, 1932, Výbor pro zřízení pamětní desky Otokara Březiny
 
Čiňte pokání (dokument)   kniha, 1935, Na hlubinu
 
Příspěvky k dějinám starožitného města Počátek (dokument)   antologie/sborník, 1936, Městské muzeum
 
Příspěvky k dějinám starožitného města Počátek (dokument)   antologie/sborník, 1931, Městské muzeum
 
Blahoslavená Anežka česká (dokument)   kniha, 1929, Dominikánská edice Krystal
 
Z legend českého baroka (dokument)   kniha, 1934, Na hlubinu
 
Fenomenologická psychologie (dokument)   kniha, 2008, Galerie Ztichlá klika
 
Zdrávas královno (dokument)   kniha, 1931, Na hlubinu
 
Putování ruského kupce Afanasije Nikitina přes tři moře (dokument)   kniha, 1951, Slovanské nakladatelství
 
Pohádky z druhého konce světa (dokument)   kniha, 1941, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské
 
Vdavky Nanynky Kulichovy (dokument)   kniha, 1948, Topičova edice
 
Artur a Leontyna (dokument)   kniha, 1947, Topičova edice
 
Ve všech koutech světa (dokument)   kniha, 1935, Družstevní práce