Československé výtvarné umění za lepší zítřek

instituce, obec
Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)