Katedrála/The Cathedral, roláž (rollage), po roce 1960 (after 1960)

osoba, narození
Kolář Jiří 24. 9. 1914