Max Švabinský: Ráj a mýtus

instituce, obec
Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha