Max Švabinský: Ráj a mýtus

osoba, narození
Švabinský Max 17. 9. 1873