Václav a Dagmar Havlovi

osoba, narození
Rakušanová Lída 26. 5. 1947