Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze

osoba, narození
Kolman Cassius Jaroslav 30. 12. 1883