Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze

strana, autor textu, název, podnázev
32-, Jaroslav Kolman Cassius, Kde všude J.U.V. bydlila, než našla svůj vlastní domov,