Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze

instituce, obec
Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha