SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938

instituce, obec
Národní galerie v Praze, Praha
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha