Jan Smetana

osoba, narození
Vackář Zdeněk 9. 4. 1927