Sto let českého umění 1830-1930

skupina
Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes)